Ekonomi

Kıyılarda yapılaşmaya Danıştay’dan ret

Meskun olmayan ve şimdi tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında, turizm merkezi ilan edilerek ilgili bakanlıklarca kesin tahsis hakkı verilmiş ve turizm işletmesi evrakı almış yapıların bulunduğu alanlarda ‘yeni kıyı kenar çizgisi’ tespit edilmesinin önü açıldı. Böylelikle turizm işletme dokümanı almış yapıların bulunduğu alanlarda kıyı kenar çizgisine itiraz edilmesi halinde, bilimsel ve teknik münasebetlerle hazırlanmış rapor sunulması şartıyla valilik nezdinde oluşturulmuş kıyı kenar çizgisi tespit komitesi çizginin değiştirilmesi kararı alabilecekti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, bu değişikliklerin otellerin bulunduğu kıyılarda, kıyı kenar çizgisinin tekrar tespit edilmesine, hasebiyle da kıyıları yapılaşmaya açacağı gerekçesiyle, iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

DAVA AÇILMIŞTI

Davayı görüşen Danıştay 6.Dairesi, 21 Eylül’de aldığı ve geçen hafta taraflara gönderilen kararında yönetmelik değişikliğinin meskun olmayan ve şimdi tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazları ile Turizm Teşvik Kanunu kapsamında turizm işletmesi evrakı almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarına özel ‘kıyı kenar çizgisine itiraz’ yolu açtığına dikkat çekildi. Lakin ilgili yönetimin bu kuralı ‘objektif kriterler çerçevesinde kamu faydası dikkate alarak’ koyduğuna dair ibareler bulunamadığı belirtildi. Kararda tersine bu kuralın Kıyı Kanunu’na muhalif uygulamaları teşvik edebileceği vurgulanarak özetle şöyle denildi:

“Kıyıların korunmasına karşıt uygulamalara yol açabileceği, kıyıların daraltılması sonucunu doğurabileceği, bu durumun ise kıyılardan yararlanmada önceliği kamuya veren Anayasa ve Kanun kararlarıyla bağdaşmayacağı açıktır. Öbür taraftan, dava konusu düzenlemenin uygulanması, kıyıların daraltılması sonucu bu alanlarda yeni yapılaşmaların önünü açmak ve etraf tahribatına neden olmak üzere giderilmesi güç yahut imkânsız ziyanların doğmasına neden olabilecektir. Bu durumda; dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması hâlinde giderilmesi güç yahut imkânsız ziyanların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle yürütmenin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir